การสั่งซื้อสินค้าและแจ้งชำระเงิน
สามารถสั่งซื้อได้หลายวิธี

1. สั่งซื้อสินค้าจากระบบตะกร้าของเว็บไซด์
และแจ้งการชำระเงิน
2. สั่งซื้อสินค้าช่องทางอื่นๆ สามารถสั่งซื้อได้
จากช่องทางดังต่อไปนี้วิธีการชำระเงิน
1. ชำระผ่านบัตรเครดิต โดยระบบสั่งซื้อของเว็บไซต์
2. ชำระผ่านการโอนเงิน


แบบฟอร์มติดต่อกลับ