บริษัท ตงวาเฮง จำกัด

ได้ดำเนินงานสร้างเครื่องจักรอุตสาหกรรม เช่น เครื่องผลิตน็อตสกรู เครื่องตะไกรตัด และพับเหล็ก มากกว่า 50 ปี และทำงานด้านพลาสติกมากกว่า 20 ปี

ตลอดเวลาการทำงานได้เน้นระบบงานเพื่อคุณภาพ จนเป็นที่ยอมรับและพอใจในการใช้ผลิตภัณฑ์และบริการ เพื่อนำไปประกอบเป็นผลิตภัณฑ์จำหน่ายในประเทศและส่งออกไปต่างประเทศ จากบริษัทที่ทำเฟอร์นิเจอร์ทั่วไปจนถึงบริษัทชั้นนำระดับแนวหน้าของประเทศ บริษัทได้ทำการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ปรับปรุงระบบบริหารคุณภาพอย่างต่อเนื่อง

ดังนั้นปัจจุบันบริษัทฯ จึงมีความสามารถผลิต โต๊ะเรียนและเก้าอี้เรียน สำหรับสถานศึกษาที่เป็นโครงสร้างพลาสติก โดยผ่านการทดสอบผลิตภัณฑ์ มอก. ได้เป็นรายแรกในประเทศไทย